0 položek

Možnosti platby

Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla akceptována Prodávajícím, řádně a včas zaplatit stanovaných kupní cenu. Kupní cena za zboží je cena uvedená na internetové stránce www.babyom.sk a je uvedena včetně DPH. Cena platí pro samotný zboží a neobsahuje žádné jiné služby, dopravní ani žádné jiné náklady pokud to není výslovně uvedeno v popisu zboží. Všechny ceny jsou smluvní a konečné. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Kupní cenu za zboží uhradí Kupující podle zvoleného způsobu úhrady uvedeného v objednávce:

1. Bankovním převodem / vkladem
Platba je možná bankovním převodem nebo přímo vkladem na účet prodávajícího.
Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury, do poznámky můžete uvést Vaše jméno

2. Dobírka pro SK i CZ zákazníků, na poště resp. kurýrovi
zboží zaplatíte vašemu doručiteli při přebírání zboží v hotovosti nebo kartou